This website uses cookies. | I accept

СВЕЩИ ПРОТИВ КЪРТИЦИ 3 БР. BROS

Code: 448325

EAN: 5904517026445


Product is out of stock

Short Description

  • TYPE : ДРУГИ
  • USAGE : ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА

Предназначение:


Контролира популацията на къртиците по летища, хидротехнически, спортни съоръжения, в двора и градината.


Начин на употреба:


Намерете обитаеми къртичини и тунели. Направете дупка в обитаемите къртичина или тунел - от съображения за безопасност това се прави преди да се предприемат всякакви други действия. Запалете фитила на капсулата с помощта на огнен пламък (прибл. 5 - 15 сек.). Поставете горящата капсула в предварително подготвената дупка - не дръжте капсулата с ръце. Капсулата гори в продължение на 15 – 30 сек., след като я поставите в дупката. Когато капсулата спре да гори, запушете дупката с трева и я покрийте с пръст, без да разрушавате тунела. Пепелта от изгорялата капсула прогонва къртиците. Продуктът е ефективен и действа веднага след употреба. Ако се налага, повторете операцията.


Как да използвате капсулата безопасно?


1. За да поставите капсулата лесно в дупката, дупката трябва да е готова преди запалването на капсулата.

2. Капсулата трябва да се постави в дупката веднага след като се запали.

3. Не гасете капсулата с вода или каквито и да било други вещества.

4. Не се опитвайте да духвате пламъка.

5. Употребата на защитни ръкавици е задължителна.


Разходна норма: 1 свещ за 1 заселена къртичина / тунел.


Мерки за безопасност:

 

Не прилагайте препарата, когато вали дъжд. Обгазените къртичини и коридори да не се отварят най-малко 3 дни след приложението. Прилагайте само на открито, на безопасно разстояние от гори и сгради - опасност от пожар. Да не се яде, пие и пуши по време на работа. След като свещта започна да тлее я поставете в дупката, тя представлява опасност за оператора. Отравяне може да настъпи в резултат на вдишване на отделяващите се при изгарянето токсични субстанции: фосфоводород или алуминиев фосфид.

Brand BROS
TYPE ДРУГИ
USAGE ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА
No documents were found for this product
Add a comment

Add a comment
Your opinion or recommendation is important for us.   Write opinion for the product, and for this purpose you should   log in to your account  or to register